Política de privacitat

 

Àmbit d'aplicació

DELTAVACACIONES DELTA DEL EBRO, S.L. (En endavant, DELTAVACACIONES) es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la web que s'indica a continuació i que té la següent adreça https://www.deltavacaciones.es, d'ara endavant, la "Web").

Els cotinguts del web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per DELTAVACACIONES.

La utilització d'aquest lloc Web atribueix la condició d'usuari (en endavant, el "usuari"). L'usuari pot navegar i utilitzar la Web sense necessitat d'aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals DELTAVACACIONES Tindrá accés seran aquelles que l'usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a aquest efecte, o quan contacti amb DELTAVACACIONES a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que preveu la web. Si es recullen dades personals a través de galetes, se li informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política a l'observança i ús de les dades personals recollides mitjançant la nostra web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. Així mateix, la utilització del web implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en la mateixa.

Tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat s'aplica tan sols a la web i no a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. DELTAVACACIONES no controla ni aprova el contingut dels webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

 

Protecció de dades personals

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar complida informació dels extrems que s'indiquen a continuació:

1.- El responsable de tractament de les seves dades personals és:

DELTAVACACIONES DELTA DEL EBRO, S.L.
C.I.F. B55730634,
C / Quaranta Quatre, 34, 43894 Camarles (Espanya)
Telf +34 625 10 22 39
E-mail: info@deltavacaciones.es

El nom de domini a través del qual vostè Ha accedit al Portal és titularitat de l'Entitat. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l'Entitat ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l'Entitat.

 

2.- Dades que es tracten, registre d'activitats de tractament i finalitat dels mateixos

Pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualssevol altres que s'originin com a conseqüència de l'execució del servei que ens encomanen, informar-los que s'incorporaran al sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat és de DELTAVACACIONES DELTA dE L'EBRE, SL consentint de forma expressa el tractament d'aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per:

FINALITAT BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
Atendre i resoldre les sol·licituds de l'usuari o les peticions que pugui fer a través del correu electrònic de contacte de la nostra pàgina web. Interès legítim i, en el cas que la sol·licitud sigui relativa a l'exercici de drets, la nostra legitimació serà compliment d'una obligació legal.
Remetre-li informació mitjançant comunicacions de màrqueting en la mesura que l'usuari es subscrigui a la nostra Newsletter o faciliti el seu correu electrònic La base de legitimació és el consentiment exprés en el moment que et subscrius a la Newsletter o acceptes rebre informació per mitjà del correu electrònic en marcar el checkbox.
Rebre currículums vitae per a iniciar processos de selecció de potencials treballadors. La base de legitimació és el consentiment exprés al marcar el checkbox.
Executar i desenvolupar el contracte de prestació de serveis que hagis contractat o reservat mitjançant la pàgina web. La base de legitimació és l'execució d'un contracte i, en alguns casos, el consentiment exprés.
Tractament de dades per a fins estadístics, per millor la qualitat dels serveis prestats. La base de legitimació és l'interès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar el lloc web oferint una qualitat superior.
Així mateix, i sense perjudici de l'obligació d'acceptar la Newsletter, l'usuari dóna el seu consentiment per rebre
Enviar comentarios
Historial
Guardadas
Comunidad